RECURSOS:

Esquema do procedemento de Acreditación das Competencias Profesionais.

Información sobre os certificados de profesionalidade e as competencias profesionais nas diferentes comunidades autónomas.

" Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (Instituto Nacional de las Cualificaciones)