AREAS DE ACTUACIÓN

 

O programa articúlase en base as seguintes accións:

 • Servizo de Información e Asesoramento Persoalizado: O proxecto contará cun equipo de profesionais expertos en formación e inserción laboral, que estará a disposición dos cidadáns para resolver consultas relacionadas ca acreditación e o desenvolvenmento da carreira profesional.
 • Actividades para o desenvolvemento profesional e a formación: realización de obradoiros, seminarios e cursos para a mellora do perfil e potencial profesional, que xirarán en torno a catro polos:
  • O desenvolvemento de competencias, para o desenvolvemento daquelas habilidades que se fixeron imprescindibles no mercado de traballo actual.
  • As estratexias para encontrar traballo, con talleres onde aprender a planificar a busca de traballo, mellorar o currículo ou superar con éxito unha entrevista de traballo.
  • A xestión do cambio profesional, onde se realizarán talleres e seminarios para descubrir novas formas de identificar e planificar unha nova orientación para a carreira.
  • A preparación de procesos de acreditación, facilitando o diálogo cós asesores e avaliadores. Coa posibilidade de entrar en contacto cos centros de acreditación.
  • Servizo on-line para a homologación a efectos laborais da formación básica. Cun sistema de información en liña sobre tramitación de solicitudes e informes de validación formativa a efectos laborais.
 1. Actividades Formativas:
  1. Accións formativas para a acreditación de competencias transversais (As 4 i):
   1. Informativas ( búsqueda de información, traballo autónomo, elaboración de documentos, etc)
   2. Informáticas (manejo de las TIC)
   3. Idiomáticas ( linguas estranxeiras)
   4. Inserción (Trabajo en equipo, resolución de conflictos, trabajo en equipo comunicación, etc)
  2. Accións formativas para adquisición e validación de competencias profesionais:
   1. TPC construcción (carretillas elevadoras, retroexcavadora, camión grua,…).
   2. Riscos laborais
   3. Manipulación Alimentos
   4. Carnets profesionais
  3. Accións formativas para a acreditación profesionais:
   1. Preparación probas competencias clave nivel 2 e 3
   2. Preparación probas ciclos formativos medios e superiores
   3. Preparación probas escola de idiomas